Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku 2018/2019

Informacje ogólne

1.Celem przygotowania młodego człowieka do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest rozwój jego życia z Chrystusem w Kościele Katolickim.

2. Najważniejszym środowiskiem w takim przygotowaniu jest dom rodzinny.

3.Parafia organizuje pomoc w przygotowaniu i bierze odpowiedzialność za szczere i godne przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum.

4. Pomoc parafii to umożliwienie kandydatom rozwoju życia sakramentalnego, czyli troski o stan Łaski Uświęcającej i pracę nad rozwojem osobowości przez korzystanie z Sakramentu Pokuty oraz Eucharystii, czyli systematycznego uczestniczenia we Mszy św. i częstej Komunii św.

5. Pomoc parafii to także poszerzanie świadomości chrześcijańskiej młodzieży poprzez pogłębianie wiedzy i rozwijanie właściwych emocji.

6. Pomoc parafii to między innymi spotkania w małych wspólnotach w salach duszpasterskich oraz celebracje liturgiczne w kościele jak również kontakt indywidualny z młodzieżą.

Więcej informacji ogólnych o przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania można znaleźć na portalu: www.bierzmowani.pl

 

Przygotowanie do Bierzmowania

2018/2019

Klasy VI szkół podstawowych

 

Zapisy 19.10, godz. 16.30 – w kościele

 

Na kartce przynieść informacje o sobie:

imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły

 

 

Wymagania w Przygotowaniu do przyjęcia

Sakramentu Bierzmowania

w zakresie klasy VI

 

 

 

·         uczestniczenie w  spotkaniach w grupach w kościele

·         uczestniczenie w każdą niedzielę we Mszy Świętej,

·         Przynajmniej 4 spowiedzi w ciągu roku, w naszym kościel, potwierdzone podpisem

spowiednika w indeksie -  w czwartek przed I Piątkiem, godz. 17.30

·         spełnienie choć raz w miesiącu dobrego uczynku

·         uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych

·         wzorowy udział w katechezie szkolnej potwierdzony opinią katechety z gimnazjum

·         zdobycie odpowiednich wiadomości  religijnych

 

 

Terminy spotkań w kościele:

 

19 październik, godz. 16.30

14 grudzień, godz. 16.30

15 luty, godz. 16.30

15 marzec, godz. 16.30

17 maj, godz. 16.30

14 czerwiec, godz. 16.30

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

 

Spowiedź św.:   w czwartek przed I Piątkiem o godz. 17.30.

 

 

 

Rodziców uczniów klas szóstych zapraszamy na Mszę św.

i spotkanie informacyjne

w dniu 18 września o godz. 18.

 

 

Święta

Czwartek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Licznik

Liczba wyświetleń:
3330062

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego