Sakramentu Bierzmowania w roku 2019 młodzieży klas III Gimnazjum

udzielił J.Ex. Ks. Biskup Jan Zając

11 maja o godz.11

 

 

 

 

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku 2018/2019

Informacje ogólne

1.Celem przygotowania młodego człowieka do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest rozwój jego życia z Chrystusem w Kościele Katolickim.

2. Najważniejszym środowiskiem w takim przygotowaniu jest dom rodzinny.

3.Parafia organizuje pomoc w przygotowaniu i bierze odpowiedzialność za szczere i godne przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum.

4. Pomoc parafii to umożliwienie kandydatom rozwoju życia sakramentalnego, czyli troski o stan Łaski Uświęcającej i pracę nad rozwojem osobowości przez korzystanie z Sakramentu Pokuty oraz Eucharystii, czyli systematycznego uczestniczenia we Mszy św. i częstej Komunii św.

5. Pomoc parafii to także poszerzanie świadomości chrześcijańskiej młodzieży poprzez pogłębianie wiedzy i rozwijanie właściwych emocji.

6. Pomoc parafii to między innymi spotkania w małych wspólnotach w salach duszpasterskich oraz celebracje liturgiczne w kościele jak również kontakt indywidualny z młodzieżą.

Więcej informacji ogólnych o przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania można znaleźć na portalu: www.bierzmowani.pl

 

Przygotowanie do Bierzmowania

2018/2019

Klasy  III gimnazjum

==================================================================================

 

 

Zapisy celem uczestniczenia w przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przyjmowane są wyłącznie

poprzez stronę:  bierzmowaniekurdwanow

Zapisy trwają do 15 września 2018 roku.

 

ZADANIA DLA MŁODZIEŻY  PRAGNĄCEJ

PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA W RAMACH

KLASY III Gimnazjum

 

·  uczestniczenie w spotkaniach w grupie i spotkaniach liturgicznych w kościele

·  uczestniczenie w każdą niedzielę we Mszy Świętej; raz  w miesiącu w wyznaczoną

  o godz. 8.30, potwierdzone oddaną pracą

·  comiesięczna spowiedź w tutejszej parafii w I Piątek miesiąca od 17.00– 18.30

  potwierdzona podpisem spowiednika w indeksie

·  uczestniczenie w nabożeństwach: różaniec – październik, roraty – grudzień,

   Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – Wielki Post, potwierdzone podpisem księdza

   w indeksie

·  uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez gimnazjum,

  do którego uczęszcza uczeń, potwierdzone podpisem katechety

·  uczestniczenie w Triduum przed Bierzmowaniem

·  wzorowy udział w katechezie szkolnej potwierdzony opinią katechety z gimnazjum

·  końcowa rozmowa kwalifikacyjna – egzamin

 

 

Msze św. w niedziele o godz. 8.30:   16.09 - 30.09 – 14.10 – 18.11 – 9.12 – 10.02 –

                                                     10.03 – 31.03..

 

Terminy spotkań w grupach:

 

17.09,18.09,19.09,20,09

24.09,25.09,26.09,27.09

1.10,2.10,3.10,4.10

22.10,23.10,24.10,25.10

12.11,13.11,14.11,15.11

19.11,20,11,21,11,22.11

26.11,27.11,28.11,29.11

3.12, 4.12, 5.12, 6.12

10.12, 11.12, 12.12, 13.12

4.02, 5.02, 6.02, 7.02

11.02, 12.02, 13.02, 14,02

18.02, 19.02, 20.02, 21.02

25.02, 26.02, 27.02, 28.02

11.03, 12.03, 13.03, 14.03

18.03, 19.03, 20,03,21.03

25.03, 26.03, 27.03,28.03

 

Spotkania liturgiczne w kościele:

 

12.10, godz. 19,

 9.11, godz.19,

19.12,godz. 17 – Spowiedż przed Świętami Bożego Narodzenia

8.02, godz. 19,

8.03. godz. 19

 

--------------------------------------------------------------------------------

Rekolekcje wielkopostne

Triduum przed Bierzmowaniem

 

 

 

 

 

Tematy prac dla klas III GIMNAZJUM,

które przygotowują na Mszę Świętą

w niedzielę o godz. 8.30:

 

30 wrzesień: Napisz co to znaczy być prawdziwym katolikiem

 

18 listopad:  Po co jest abstynencja, napisz przyrzeczenie swojej abstynencji

 

9 grudzień:  Życiorys patrona, którego wybieram przy okazji Bierzmowania

 

10 luty:       Przynoszę zaświadczenie o przyjętym sakramencie Chrztu Świętego

 

10 marzec:  Napisz prośbę do Księdza Biskupa o udzielnie sakramentu Bierzmowania

 

31 marzec:  Co służy pogłębieniu wiary, a co ją osłabia?

 

 

 

Święta

Czwartek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Licznik

Liczba wyświetleń:
3330089

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego