Zgodnie z ewangeliczną zasadą, że „ostatni będą pierwszymi”, my - najmłodszy krąg Domowego Kościoła w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego – zostaliśmy kręgiem I.

Zawiązaliśmy się wiosną 2015 r. Po ponad roku pilotowania przez Ulę i Janka, staliśmy się samodzielnym kręgiem. Tworzy go siedem małżeństw i 11 dzieci (czekamy na kolejne ) oraz obecnie ks. Ryszard.

Razem odkrywamy drogę Domowego Kościoła jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. W  ten sposób chcemy pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem i jedność małżeńską.

 

Nasz krąg został zawiązany jesienią 2011 roku, kiedy to kilka małżeństw z naszej i sąsiedniej parafii „skrzyknęło się”, że chciałoby należeć do Domowego Kościoła. Parą pilotującą zostali Marek i Ewa Stadtmüllerowie, którzy od razu postawili nam wysoką poprzeczkę. Od czerwca 2013 roku jesteśmy samodzielnym kręgiem, wtedy też staliśmy się najmłodszymi zarówno stażem jak i wiekiem. Stan ten trwał do roku 2015, gdy w naszej parafii zaczął tworzyć się kolejny krąg.

Cechuje nas rozwojowość, a więc otwarcie na Życie – od początku naszej formacji było może około 9 miesięcy, kiedy żadna z naszych mam nie była w stanie błogosławionym. Obecnie (listopad 2016) to 14 dzieci, które są radością sześciu szczęśliwych małżeństw: Maćka i Asi Gołdynów, Łukasza i Karoliny Gwardzików, Witka i Agnieszki Misiuków, Lecha i Marysi Kosowskich, Pawła i Ani Tokarzów oraz Pawła i Agaty Wroniczów.

Pochodzimy z różnych wspólnot: część z nas miała większy lub mniejszy kontakt z oazą młodzieżową Ruchu Światło-Życie, niektórzy poznali się we wspólnotach salezjańskich, jeszcze inni w duszpasterstwie akademickim. Łączy nas to, że chcemy zmierzać do świętości razem ze współmałżonkiem, a trzymając za ręce nasze dzieci, przybliżyć im Niebo. Wiemy, że nie jest łatwo, ale ponieważ we Wspólnocie łatwiej, jesteśmy w Domowym Kościele.

Obecnie formujemy się na podstawie materiałów drugiego roku pracy.

Ksiądz moderator - Krzysztof Główka

 

Nasz krąg istnieje bardzo długo, ale jego skład przez te lata ulegał  zmianom.  Jedni odchodzili, inni przychodzili... Powoli dojrzewamy do bycia dziadkami.  Na razie jest to powołanie realizowane przez jedną parę ( reszta "przy nadziei")   Obecnie nasza załoga to pięć małżeństw i ksiądz Krzysztof, który dołączył do nas niedawno, zastępując ks. Rafała. 

W tym roku pracujemy, wykorzystując  propozycje zamieszczone w zeszytach Domowego Kościoła.  

Chwała Panu. 

 

 

Krąg został zawiązany w 1993 roku. Byliśmy wówczas małżeństwami w średnim wieku z małymi i dorastającymi dziećmi.

Do kręgu należą trzy małżeństwa:  Zbigniew i Mariola (Powązkowie) – w DK od 1987 r., Bogusław i Barbara (Pawliszowie) – w DK od 1989 r., Zdzisław i Mieczysława (Zubrzyccy) – w DK od 1993 r. 

W latach 90-tych, ubyło nam czwarte małżeństwo Zbyszek i Basia, którzy dalej udzielają się w naszej Parafii chociaż już poza Domowym Kościele.

Domowy Kościół pomagał nam we wzrastaniu duchowym poprzez wspólną Eucharystię w Kościele oraz modlitewne spotkania w domach.

Nad naszą duchowością czuwali i bardzo nam pomagali nasi księża moderatorzy: ks. Roman Bogacz, ks. Kazimierz Foltyn, ks. Marcin Masłoń, ks. Rafał Salawa i obecnie ks. Ryszard Ptak.

 

Krótkie świadectwa

 

    Bogusława i Barbary

„Był  dla nas czas trudny na pierwszych rekolekcjach, Oazie I stopnia w  Olszówce, a równocześnie zyskaliśmy pogląd czym jest charyzmat Domowego Kościoła, poprzez obserwację poszczególnych małżeństw ich nastawienia i dyspozycyjności. Spokojniej odbieraliśmy kolejne rekolekcje o duchowości  małżeńskiej.

Mijały lata, lepiej i gorzej przeżywając – przezwyciężając kryzysy, wiemy, że choć często było żmudne trwanie w DK, to jednak czerpaliśmy z bogactwa darów, które zawarte są w zobowiązaniach ruchu, a poprzez które Duch Święty nas podtrzymuje,  umacnia i uzdrawia.

Świadectwo życia Założyciela Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego DK jest dla nas czytelne i ujmujące”.

 

    Zbigniewa i Marii

„Będąc rodzicami czwórki dzieci a potem dziadkami szóstki wnucząt, mieliśmy wiele problemów i trudnych chwil, ale dzięki  łasce Pana Boga i przyjaciołom ze wspólnoty udało nam się wiele z nich rozwiązać. Wpływ na to miało również uzyskane „doładowanie” w czasie wakacyjnych rekolekcji – dwutygodniowych formacyjnych i tygodniowych tematycznych”.

 

    Zdzisława i Mieczysławy

„Działalność w Ruchu DK, praca nad wypełnianiem zobowiązań, duchowa obecność  Kapłana i wzajemne dzielenie się  zobowiązaniami, dyskusja nad omawianymi tematami, dzielenie się doświadczeniami życiowymi ubogacała nas duchowo i mobilizowała do pracy nad sobą”.

 

Początki istnienia kręgu sięgają roku 1991. Wtedy to pierwsze cztery małżeństwa podjęły formację opartą na programie Domowego Kościoła. W latach następnych skład kręgu nieznacznie się zmieniał, ale wciąż trwała formacja prowadzona na spotkaniach kręgu oraz pogłębiana na różnego rodzaju rekolekcjach formacyjnych. Owocowało to tym, że pary kręgu podejmowały posługi na rzecz szerszej  wspólnoty DK jako pary łącznikowe rejonowe, jako pary animatorskie na różnego rodzaju rekolekcjach formacyjnych. Czynnie angażowały się także w życie Kościoła.

Aktualnie krąg 5 to cztery małżeństwa: Anna i Stefan, Jadwiga i Zygmunt, Maria i Franciszek oraz Maria i Bogdan.

Moderatorem kręgu był dotychczas przez wiele lat ks. Paweł Kummer. Chwilowo miejsce to jest nieobsadzone.

 

Krąg pracuje od 2003 r. Aktualni animatorzy to Artur i Sabina. Pozostałe małrzeństwa to:  Wojtek i Magda oraz Dorota i Krzysztof. W naszym kręgu obecni byli równiez Paweł i Bogusia, Ela i Paweł, Dorota i Jurek oraz Joasia i Marcin.  

Obecny krąg pierwszy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kurdwanowie zaistniał jako krąg siódmy we wrześniu 2003 roku.

 

Pamiętam, jak przed wakacjami tego roku poszukując dla siebie miejsca we wspólnocie formacyjnej wybraliśmy się (Bogusia i Paweł) do parafii. Pytaliśmy o możliwość włączenia się do kręgu rodzin. Ksiądz Kazimierz Foltyn wytłumaczył nam, że nie ma możliwości dołączenia do grupy, która jest już na pewnym etapie formacji, ale dodał, że zgłosiło się jeszcze jedno małżeństwo, podobnie jak my szukające dla siebie wspólnoty. Potrzeba było jeszcze jednej pary, by możliwe było zainicjowanie nowego kręgu. Zaprosiliśmy więc naszych przyjaciół, Magdę i Wojtka którzy, choć nie należeli do naszej parafii, postanowili współtworzyć nową grupę. Po wakacjach poznaliśmy pozostałe rodziny naszego kręgu, oraz moderatora, którym okazał się być ks. Wojciech Warzecha. Oprócz wspomnianych wyżej dwóch rodzin na spotkaniu pojawili się Sabina i Artur oraz Dorota i Jurek. Nie było potrzeby wprowadzenia pary pilotującej, ponieważ w naszym kręgu znaleźli się również Ela i Paweł, mający już za sobą kilkuletnie doświadczenie udziału w pracy kręgu rodzin w Bieżanowie. W naturalny sposób zostali więc pierwszymi animatorami naszej grupy i pełnili z poświęceniem tę funkcję przez dwa lata, do wakacji roku 2005.

Paweł

 

W kolejnych latach pracy animowanie kręgu przypadło w udziale pozostałym małżeństwom. W 2011 roku w wyniku przeprowadzki, krąg opuścili Bogusia i Paweł. Również rok 2013 przyniósł zmiany: z krągu odeszli Ela i Paweł natomiast przyjęliśmy małżeństwa Marcina i Joannę oraz Dorotę i Krzysztofa.

W tym roku postanowiliśmy ponownie zrealizować materiały z pierwszego roku pracy.  

 

Obecnie pozostały w naszym kręgu trzy małżeństwa. Dorota i Jurek oraz Marcin i Joasia znależli kręgi bliżej swojego miejsca zamieszkania. Obecnie pracujemy korzystając z materiałów z drugiego roku pracy.

 

Nowy rok pracy 2016 przynosi zmiany. Ponieważ w naszej parafii dwa krągi składały się ze zbyt małej ilości małżeństw, para rejonowa zaproponowała połączenie tych dwóch kręgów.

 

Obecnie nowy połączony krąg tworzą:

  • Artur i Sabina (Animatorzy)
  • Dorota i Krzysztof
  • Wojciech i Magda
  • Joanna i Piotr
  • Edyta i Andrzej

 

Artur

 

Święta

Czwartek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Licznik

Liczba wyświetleń:
3330118

Zegar

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego